Jal Gaya...

 


 

|Home | Ghazal | Nazm | Aik shair | Apna page |

 

<< >>