Sakoot e Shabb...

 

 

 

 

|Home | Ghazal | Nazm | Aik shair | Apna page |

<< >>