Aik Shair

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >

 

 

 

 

|Home | Ghazal | Nazm | Aik shair | Apna page |